Komunikaty
Drukuj
 
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Drukuj
Zgodnie z  Uchwałą Nr XL/424/13 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 27 grudnia 2013r. wprowadzone zostały nowe  wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Miesięczna opłata od 1 mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
od 1 lutego 2014 roku wynosi:
  • 9,70 zł   jeżeli odpady są SEGREGOWANE,
  • 17,00 zł w przypadku NIESEGREGOWANIA ODPADÓW.
  • Mieszkańcom zasobów SM „Piekary” posiadających lokal mieszkalny o statusie odrębnej własności, deklaracje będą dostarczone do euroskrzynek (pocztowych) przez służby spółdzielni. Podpisane deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 pokój nr 3, 305 i 306 w terminie do 15.03.2014r. Nie dotrzymanie wymienionego terminu skutkować będzie ponoszeniem opłat w dotychczasowej  wysokości.
  • Za mieszkańców zasobów SM „Piekary” posiadających lokal mieszkalny o statusie spółdzielczego prawa do lokalu lokatorskiego, własnościowego i w najmie, wszelkie formalności prowadzi Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej „Piekary” na podstawie złożonych oświadczeń. 

DEKLARACJE MOŻLIWE SĄ DO ODBIORU W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI UL. BIESZCZADZKA1a pok. Nr 4 LUB W DZIALE EKSPLOATACJI  SM PIEKARY UL. POMORSKA 17 ORAZ BIURZE TERENOWYM UL. GOJAWICZYŃSKIEJ 7 w LEGNICY

 
Zmiana opłat za wodę Drukuj
Z dniem 01 kwietnia 2014r. podnosi się stawki opłat: 
1.    za podgrzanie wody – z 15,61 zł/m3 na 17,00 zł/ m3;
2.    ryczałt za podgrzanie wody – z 49,95 zł/osobę/m-c na 54,40 zł/osobę/m-c
Podstawa: zmiana taryfy opłat za dostawę ciepła – decyzja Prezesa URE z dnia 07.01.2014r. Nr OWR – 4210 – 49/2013/2014/157/XII – A/MGA oraz Uchwała Nr 30/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” z dnia 27 lutego 2014r.
3.    łączna opłata za m3 ciepłej wody – z 25,09 zł na 26,48 zł;
4.    ryczałt za ciepłą wodę – z 116,31 zł/osobę/m-c na 120,76 zł/osobę/m-c;
5.    opłata za 1 m3 zimnej wody – 9,48 zł;
6.    opłata abonamentowa za wodomierz główny – 0,25 zł miesięcznie.
 
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej Drukuj

Harmonogram

dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” /w drugi wtorek miesiąca od godz.1300 do 17 00 / na I półrocze 2014 roku: 

  • 14 stycznia  2014r. –   Mirosław Gargaś, Stefan Wach 
  • 11 lutego     2014r. – Zofia Kuganda, Elżbieta Urbańczyk 
  • 11 marca     2014r. – Paweł Gregorczuk, Krystyna Madej 
  • 8 kwietnia   2014r. – Zbigniew Rabiej, Władysława Rudewicz 
  • 13 maja       2014r. – Jadwiga Grablewska, Grażyna Załęska 
  • 10 czerwca  2014r. – Marian Puzio, Zbigniew Rogalski
 
Ściółkowanie zrębkami drzewnymi Drukuj

- zabieg  polegający na przykrywaniu gleby

Ściółkowanie ma na celu ograniczenie wysychania gleby, utrudnienie rozwojowi chwastów, zmniejszenie nagrzewania się gleby (latem), zabezpieczenie korzeni przed przemarznięciem. Powoli rozkładając się dostarcza próchnicy, ułatwia pielęgnację roślin, poprawia estetykę ogródków.W ubiegłym roku Spółdzielnia zakupiła rozdrabniarkę do gałęzi, pozyskując w ten sposób z drzew przyciętych na naszych zasobach zrębki  do ściółkowania.

 

W związku z powyższym, wszystkich zainteresowanych do otrzymania zrębków, do ogródków przydomowych na ternie naszego osiedla prosimy o kontakt z : Działem Eksploatacji ul. Pomorska 17, pokój  nr 6 lub pod numerem tel : 76 855 07 61 wew. 207.

 
Śmieciowy problem Drukuj

W dniu 28 listopada 2013 roku w Spółdzielczym Domu Kultury „Atrium” w Legnicy odbyło się spotkanie w sprawie wdrażania nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi oraz planowaną nowelizacją tej ustawy. Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej” w Legnicy, którego członkiem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary”. Na spotkaniu pojawiło się kilkadziesiąt osób, w tym trzech Parlamentarzystów: Poseł Pani Elżbieta Witek i Poseł Pan Wojciech Zubowski z PiS oraz Poseł Pan Robert Kropiwnicki z PO oraz przedstawiciele  spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości i samorządowcy z terenu województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Obecni na spotkaniu przedstawiciele dyskutowali  nad zapisami w ustawie śmieciowej. Celem spotkania było wyartykułowanie postulatów do nowelizacji ustawy śmieciowej aby uprości i ujednolicić zapisy, które będą jasne i czytelne, gdyż wprowadzona w życie  ustawa budzi wiele niejasności i jest różnie  interpretowana. Wszystkie wnioski zostaną wysłane do Parlamentarzystów i Ministra Środowiska.

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3