Statut i regulaminy

STATUT :

  • Statut Spółdzielni Tekst jednolity - zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po uwzględnieniu zmian wpisanych do KRS postanowieniem z dnia 03.08.2016r.

REGULAMINY :

INSTRUKCJE :