Sezon grzewczy 2020/2021

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” /w drugi wtorek miesiąca od godz.1300 do 17 00 / na II półrocze 2020 roku:

  • 14 lipca 2020 r.  – Hanna Boroń, Andrzej Zejler,
  • 11 sierpnia 2020 r.  – Elżbieta Dybek, Piotr Żabicki,
  • 8 września 2020 r.  – Stanisław Madej, Zbigniew Rogalski,
  • 13 października 2020 r.  – Grażyna Załęska, Wiesław Janusz,
  • 10 listopada 2020 r.  – Elżbieta Jarząbek-Dolecka, Piotr Żabicki,
  • 8 grudnia 2020 r.  – Ewa Czeszejko-Sochacka, Adam Walczak.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18 czerwca 2020 r.

 

Szukasz pracy ?

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIEKARY"

ZATRUDNI :

ELEKTRYKÓW I HYDRAULIKÓW

Informacje można uzyskać telefonicznie :

76 855-07-61 wew. 105 (kadry) lub 301 (kierownik DZ.T.OZ)

 

 

Zmiana częstotliwości nadawania programów TV

Książeczki opłat