Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "PIEKARY" w Legnicy

 

    

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary" powstała w 1980 roku. Na osiedlu znajduje się 6565 mieszkań w 187 budynkach. Nasze osiedle zamieszkuje około 18 tys. mieszkańców. W jego obrębie znajduje się wiele szkół podstawowych i gimnazjalnych wyposażonych w nowoczesne hale sportowe i baseny, szpital i przychodnie, trzy kościoły, dom kultury, a także wiele placówek handlowych i usługowych w tym trzy super-markety. Dzięki rozbudowanej sieci ulic istnieje dogodny dojazd zarówno do centrum miasta jak i ważniejszych tras wylotowych z Legnicy. Strona, którą mają Państwo możliwość oglądać powstała przede wszystkim z myślą o mieszkańcach naszego osiedla. Mamy nadzieję, że informacje na niej zawarte pomogą Państwu w rozwiązywaniu codziennych problemów, ale i nie tylko. Liczba mieszkańców naszego osiedla z powodzeniem przekracza liczebność niejednego miasta w Polsce. Tu żyjemy, pracujemy, spędzamy znaczną część naszego wolnego czasu. Tu dorastają, uczą się, bawią nasze dzieci. Wokół nas przez cały czas tętni życie. Często o różnych wydarzeniach dowiadujemy się po fakcie, a o niektórych wcale. A przecież to właśnie na naszym osiedlu działa jeden z prężniejszych domów kultury w Legnicy. Mamy nadzieję, że nasza strona ułatwi Państwu dotarcie do informacji o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, a także ciekawostkach dotyczących tego, co się wokół nas dzieje

 
Zmiana opłat za wodę Drukuj
Z dniem 01 kwietnia 2014r. podnosi się stawki opłat: 
1.    za podgrzanie wody – z 15,61 zł/m3 na 17,00 zł/ m3;
2.    ryczałt za podgrzanie wody – z 49,95 zł/osobę/m-c na 54,40 zł/osobę/m-c
Podstawa: zmiana taryfy opłat za dostawę ciepła – decyzja Prezesa URE z dnia 07.01.2014r. Nr OWR – 4210 – 49/2013/2014/157/XII – A/MGA oraz Uchwała Nr 30/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” z dnia 27 lutego 2014r.
3.    łączna opłata za m3 ciepłej wody – z 25,09 zł na 26,48 zł;
4.    ryczałt za ciepłą wodę – z 116,31 zł/osobę/m-c na 120,76 zł/osobę/m-c;
5.    opłata za 1 m3 zimnej wody – 9,48 zł;
6.    opłata abonamentowa za wodomierz główny – 0,25 zł miesięcznie.
 
Opłaty z tytułu gospodarowania śmieciami Drukuj

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  „Piekary”  w  Legnicy informuje, że zgodnie  z podjętą uchwałą nr XXX/359/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 8 lipca 2013r.

- Lokatorzy posiadający lokal mieszkalny o STATUSIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI  zobowiązani będą uiszczać opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach :    

 • za I kwartał do dnia 15 marca danego roku;   
 • za II kwartał do dnia 15 czerwca danego roku;   
 • za III kwartał do dnia 15 września danego roku;   
 • za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku. 

opłat można dokonywać w kasach Urzędu Miasta,  lub na rachunek bankowy:  Urząd Miasta Legnica  Bank PEKAO S.A. 

nr 06 1240 3464 1111 0010 5098 4975 

- Lokatorzy posiadający lokal mieszkalny o STATUSIE SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA  do lokalu lokatorskiego, własnościowego i w najmie wnosić będą opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi co miesiąc do końca danego miesiąca w kasach Spółdzielni  lub  na rachunek bankowy w Urzędach Pocztowych – bez pobierania prowizji  na podstawie książeczek, które można nabyć w Spółdzielni przy ulicy Bieszczadzkiej 1a.


Przypominamy, że za odbiór i zagospodarowanie śmieci segregowanych opłata od 1 lutego 2014. wynosi – 9,70zł miesięcznie od osoby,    natomiast za śmieci zmieszane(niesegregowane) – 17,00zł miesięcznie od osoby.


 
Drukuj
 
INFORMACJA Drukuj

W związku z coraz większą ilością zapytań odnośnie „rzekomej ” likwidacji „AIZ” (Antenowa Instalacja Zbiorcza), SM „Piekary” informuje, że nie zamierza likwidować istniejącej Antenowej Instalacji Zbiorczej, gdyż jest ona przystosowana do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. Ostrzega też przed osobami, które twierdzą, iż działają w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Piekary” i oferują alternatywną „TV CYFROWĄ”. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” nie udzielił żadnych pełnomocnictw podmiotom gospodarczym, na które powołują się osoby oferujące swoje usługi. 

 
e-BOK sprawdź stan swego salda w internecie Drukuj

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy uruchomiła tzw. e-BOK, czyli internetowy system, dzięki któremu każdy zarejestrowany lokator (właściciel mieszkania) ma możliwość zdalnego kontrolowania stanu swojego salda rozliczeń ze spółdzielnią – w rozbiciu na poszczególne typy rozliczeń. Analiza ta może zostać przeprowadzona poprzez przeglądanie list rozrachunków, naliczeń opłat eksploatacyjnych swoich rozliczeń i zobowiązań wobec spółdzielni. Każdy lokator (właściciel mieszkania) zainteresowany uruchomieniem dostępu do internetowego systemu, winien zgłosić się do Spółdzielni przy ulicy Bieszczadzkiej 1a do pokoju nr 25 - dział czynsze i tam wypełnić formularz tzw. kartę danych portalu e–BOK, następnie otrzyma hasło i login oraz instrukcję obsługi systemu. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości i numer NIP. Nadany numer ID jest indywidualny dla każdego lokatora, co pozwala zweryfikować dane osobowe. Pisma otrzymane z portalu e-BOK są traktowane jako pismo oficjalnie złożone na dziennik korespondencyjny i w ślad za nim wysyłana jest odpowiedź. Aby zapoznać się z dokładną instrukcją obsługi e-BOK-a wciśnij odnośnik więcej (poniżej), lub pobierz instrukcję w formie pliku (dokument Word).

Więcej…
 
Odbiór sygnału cyfrowego z nadajników naziemnych na terenie zasobów SM „Piekary” w Legnicy Drukuj

1. Zmiana systemów sygnału. Zmiana  przejścia   z  systemu  analogowego  na  system cyfrowy dotyczący odbioru sygnału TV  nastąpiła   22.04.2013r.  Odbiór sygnału cyfrowego z nadajników naziemnych obejmuje również  teren zasobów SM „Piekary” w Legnicy. Sposób  nadawania  jest uwarunkowany  postanowieniami  Regionalnej  Konferencji Radiokomunikacyjnej. Czynności związane z przełączeniem systemu cyfrowego ma na celu stworzenie warunków do poprawy  jakości obrazu i dźwięku oraz wyeliminuje wiele zakłóceń. Instalacje AIZ (Antenowe Instalacje Zbiorcze) w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” są przystosowane do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej.

2. System cyfrowy a analogowy – różnice. Możliwości w odbiorze telewizji cyfrowej są dużo większe niż w analogowej. Jest to spowodowane uzyskaniem wysokiej jakości obrazu cyfrowego oraz odpornością emisji na wszelkiego rodzaju zakłócenia. Ponadto przy systemie cyfrowym jest możliwość udostępnienia większej liczby programów użytkownikom, a co za tym idzie bogatszej oferty programowej. System cyfrowy umożliwia  też  nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych oraz danych dodatkowych (np. napisy).

3. Problemy jakie mogą wyniknąć z cyfryzacji dla użytkownika. Z chwilą  przejścia z systemu  analogowego na system cyfrowy  tradycyjne analogowe odbiorniki niestety nie będą zdolne do odbioru sygnału cyfrowego.W takim przypadku aby mieć możliwość korzystania w dalszym ciągu z odbioru programów  TV należy :

 • w przypadku gdy użytkownik posiada analogowy odbiornik telewizyjny , należy dołączyć odpowiednie urządzenie umożliwiające odbiór sygnału cyfrowego (mowa jest tu o tzw. dekoderze),
 • dokonać wymiany analogowego odbiornika na cyfrowy odbiornik telewizyjny.
 • należy sprawdzić kabel pomiędzy gniazdem AIZ a odbiornikiem TV.

4. Korzystanie z Anteny Instalacji Zbiorczej w skrócie „AIZ” Instalacja „AIZ” jest systemem dystrybucji sygnału radia i telewizji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Na dachu każdego budynku  montowana jest antena i w połączeniu ze wzmacniaczami poprzez kable i gniazda antenowe sygnał rozprowadzany jest  do poszczególnych lokali mieszkalnych. Instalacja „AIZ” jest częścią wspólną nieruchomości. Kabel „AIZ” jest prowadzony przez każdą kondygnację w pionie przez duży pokój w lewym lub prawym rogu, od sufitu do gniazda RTV i dalej przez podłogę i strop do następnego lokalu idąc od góry do dołu budynku.

Jakakolwiek ingerencja w  instalację „AIZ” przez poszczególnych lokatorów może spowodować zły lub całkowity brak odbioru programów RTV u innych użytkowników budynku mieszkalnego.  W związku z powyższym , zabrania się lokatorom :

 • likwidacji gniazd „AIZ” pomimo nie korzystania z nich ,
 • wycinania przewodów instalacji „AIZ”
 • zabudowy kabli w pokojach przebiegu trasy instalacji RTV (maskowania płytami regipsowymi), a w przypadku zabudowy należy liczyć się z koniecznością udostępnienia dla potrzeb usuwania awarii lub wymiany instalacji. 

W przypadku stwierdzenia przez służby techniczne SM ”Piekary” jakiejkolwiek ingerencji w instalację „AIZ”, (wycinania przewodów instalacji „AIZ” , likwidacji gniazd „AIZ” pomimo nie korzystania z nich), użytkownik lokalu będzie obciążany kosztami przywrócenia jej do stanu poprzedniego lub wykona naprawę w trybie pilnym na własny koszt. Mając na uwadze dobro wszystkich lokatorów  uważamy, że Państwo ze zrozumieniem przyjmujecie zasadę poprawnego współżycia międzysąsiedzkiego.

5. Informacja  odnośnie Antenowej Instalacji Zbiorczej (AIZ)

W związku  z coraz większą  ilością zapytań  odnośnie  rzekomej ” likwidacji „AIZ” (Antenowa Instalacja Zbiorcza), Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Piekary” informuje, że nie zamierza likwidować istniejącej Antenowej Instalacji Zbiorczej, gdyż  jest ona przystosowana do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. Ostrzega też przed osobami, które twierdzą, iż działają w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Piekary”  i oferują alternatywną  „TV CYFROWĄ”. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” nie udzielił żadnych pełnomocnictw podmiotom gospodarczym, na które powołują się osoby oferujące swoje usługi. Od osób oferujących  w/w usługi należy żądać  dokumentów i upoważnień.

Aktualności dotyczące cyfryzacji można znaleźć na stronie internetowej telewizji http://www.cyfryzacja.gov.pl/

 
Selektywna zbiórka surowców wtórnych Drukuj

Selektywna zbiórka surowców wtórnych w systemie wielopojemnikowym, polega na zbiórce wstępnie wyselekcjonowanych przez mieszkańców odpadów (surowców wtórnych) takich jak papier, szkło, tworzywa sztuczne w odrębnych pojemnikach oznakowanych stosownie do rodzaju zebranych odpadów. Z terenów Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary selektywną zbiórkę odpadów w systemie wielopojemnikowym prowadzi Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..Dla każdego rodzaju odpadów stosuje się zbiorniki, zróżnicowane kolorem i napisem:

Odzyskiwane surowce wtórne z odpadów komunalnych przekazywane są na Składowisko Odpadów Komunalnych, gdzie przy pomocy specjalnej prasownicy, prowadzone są prace prasowania i belowania makulatury, butelek typu PET. Wyselekcjonowane odpady przekazywane są firmom w celu poddania ich recyklingowi.

Ponadto wprowadzone zostały POJEMNIKI NA ZUŻYTE BATERIE które znajdują się w:
 1. Biuro Zarządu SM „Piekary” ul.Bieszczadzka 1a
 2. Dział Eksploatacji SM „Piekary” ul.Pomorska 17
 3. Biuro Terenowe Działu Eksploatacji SM „Piekary” ul.Poli Gojawiczyńskiej 7
 4. Dom Kultury Atrium SM „Piekary” ul.Pomorska 19

  

SZANOWNI PAŃSTWO

OPRÓCZ WYŻEJ WYMIENIONYCH SPOSOBÓW ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH PROWADZONA JEST ZBIÓRKA ZBĘDNEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO

 
Razem Cieplej !!! Drukuj

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary”, zgodnie z podjętą uchwałą nr 287/2010 Rady Nadzorczej SM „Piekary” z dnia 27 kwietnia 2010r., przystąpiła do Stowarzyszenia Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej” jako członek wspierający.

Stowarzyszenie Odbiorców Ciepła zostało zawiązane z dniem 14 stycznia 2010 roku. Jego członkami założycielami są Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych i inni odbiorcy ciepła z rejonu dawnego powiatu legnickiego.Stowarzyszenie Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej” z siedzibą w Legnicy, przy ul. Bieszczadzkiej 1a zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 8 marca 2010 r.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz odbiorców energii elektrycznej, ciepła, wody, ścieków, gazu w nieruchomościach będących w zarządzie spółdzielni i wspólnot, zmierzających do poprawy warunków dostawy mediów celem obniżenia kosztów oraz współpraca we wdrażaniu z innymi podmiotami, energooszczędnych rozwiązań w infrastrukturze technicznej, w tym w budynkach wielorodzinnych.

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej” mieści się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” przy ulicy Bieszczadzkiej 1a.

 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2